Uspješno održane radionice art terapije

Uspješno održane radionice art terapije

U periodu 11.-13.09. održali smo tri grupne radionice art terapije u sklopu projekta Start with Art – art terapija za djecu i mlade. (kliknite za više informacija o projektu.)

“Start with Art projekat koji je za cilj imao da kroz grupne art terapije olakša početak nove školske godine učenicima osnovne i srednje škole. Kroz projekat smo okupili djecu i mlade koji su učili o emocijama i prepoznavanju istih kod sebe, a sve kroz proces kreativnog izražavanja, odnosno art terapije, koji ih je u konačnici naučio opuštanju i relaksaciji.

Prva radionica prilagođena je za uzrast od 10 do 14 godina, druga za djecu od 7-9 godina, a treća za učesnike od 15 godina. Radionice su trajale 90 minuta.

Kroz interaktivnu radionicu učesnici uče o emocijama, razmjenjuju iskustva i razgovaraju kako svako od učesnika, djece, doživljava ih i kontroliše.

Da li postoje pozitivne i negativne emocije? Ne, postoje ugodne i neugodne. Koliko god da nam se sviđale ili ne, učimo o njima sa razumijevanjem, bez straha kroz razgovor.

I RADIONICA – 11.09. – grupa od 10-14 godina (ukupno 6 učesnika)

Radionice je vodila Martina Dorić, bacc. socijalne pedagogije.

Projekat nastoji da kroz inovativne, naučno dokazane, uspješne metode art terapije nauči djecu da slobodno razgovaraju o svojim osjećanjima, u nadi da će ovo biti još jedan doprinos u razvoju njihovih socijalnih vještina, emocionalne inteligencije kao i slušanju sebe i svog tijela.

II RADIONICA – 12.09. – grupa od 7-9 godina (ukupno 8 učesnika)

III RADIONICA – 13.09. – grupa od 15+ (ukupno 5 učesnika)

Mi se nadamo da je ovo tek početak još jedne prilike za djecu i mlade grada Živinice koja će zaživjeti u tradiciju.