Projekat uređenja prostorije socijalnog pedagoga JU Druge OŠ Živinice

Projekat uređenja prostorije socijalnog pedagoga JU Druge OŠ Živinice

U mjesecu martu 2023. godine, došlo je do izvanredne saradnje sa menadžmentom JU Druge osnovne škole u Živinicama.

Donacijom i saradnjom naše organizacija sa Vijećem učenika škole pod rukovodstvom nastavnice Mirjane Tadić, adaptiran je prostor za ugodniji rad i druženje učenika sa poteškoćama i za rad socijalnog pedagoga škole, Zehrije Čerkezović.

Naša organizacija donirala je potreban materijal za krečenje prostorije kao i dio higijenskog te školskog materijala za rad sa djecom. Također, donirano je osam paketića školskog pribora za socijalno ugrožene učenike.

U adaptaciji prostora su sudjelovali Adi Glavinić, Emir Ibrahimović, Ajša BedićZehrija Čerkezović i Mirjana Tadić zajedno sa učenicima iz Vijeća učenika.