Noćna bajka (2021)

Noćna bajka (2021)

u produkciji UG “Scena” Živinice Dramskog pozorišta Živinice

sezona 2020/2021


Režija, adaptacija teksta i pedagoški rad s grupom: Emir Ibrahimović

Stručni saradnik: Suad Avdagić

Asistent režije: Adi Glavinić, Šejla Džindo i Adnan Džekić

Saradnici: roditelji polaznika Dramskog studija

Kostimografija: Marijs Tadić, Željko Tadić i Monika Tadić

Scenografija: Suad Avdagić i Emir Ibrahimović

Ton i scensko svjetlo: Adnan Džekić

Plakat: Dino Subašić


U predstavi igraju: Andrej Tadić, Ilma Aščić, Eman Čokić, Elmina Čolić, Adin Zoletić, Nejra Dedić, Lamija Šabanović, Lana Meštrić, Din Klopić, Sedina Avdihodžić, Sana Aljić, Sarah Lipjankić, Elena Goletić, Damir Fočaković, Matea Divjak, Amila Salkić, Lamija Salkić, Amina Salkić, Adi Glavinić, Marcela Tadić, Emir Ibrahimović